Климатизација

Воздушно и водено ладени топлински пумпи и чилери од гамата на Emmeti

Надворешни единици:

Внатрешни единици

Касетен вентилоконвекторски уред со украсна маска за плафонска изведба:

Вградени вентилоконвекторски уреди за во зид и вентилација

Парапетни и тавански вентилоконвектори во THIN изведба