Соларен систем за топла вода

Стандарден соларен термален систем ,каде што бојлерот за санитарна вода се загрева со помош на соларните колектори. Системот е ефикасен кога така загреаната санитарна вода се користи за купатилата , кујните , машините за садови и машините за перење алишта.

По капацитет системот може да биде 100 , 150 , 200 , 300 , 500 , 1000 ,2000,3000, 5000 литри

Погоден за индивидуални куќи , згради за колективно домување , болници , градинки , студентски домови , хотели каде топлата санитарна вода представува императив.