Gypa dhe tuba

RRJET GYPASH

Kur bëhet fjalë për rrjet gypash në sistemin solar (deri në madhësite DN32) i shfrytëzojmë vetëm gypat fleksibil me bashkues të përshtatshëm press. Në këtë mënyrë mundësia për rrjedhje anulohet dhe jep mundësi për vendosje të gypave në mbrendësi të murit kurse montimi është i shpejtë dhe i lehtë, madje edhe i pastër (pa saldim dhe ngjitje). Ngjyrosje e gypave nuk është e nevojshme. Bashkimi bëhet me mjete të përshtatshme.


RRJET FIKS GYPASH

 Kur bëhet fjalë për rrjet fiks të gypave (kaldaja, nënstacione termike, sisteme të mëdha solare) ne zgjodhëm Racmeet Steelpress gypa dhe tuba. Ndërrim të denjë për gypat e bakrit (nuk ka lidhës) dhe gypat e zi (nuk ka saldim) si dhe janë të desitunuara edhe për temperaturat më të larta të sistemeve solare. RM gypat paraqesin revolucion të menyrës së instalimeve. Bashkimi kryhet me procedure të press makinave i cili kryhet në mënyre të shpejtë dhe elegante. Poashtu përdoren edhe rondela të përshtatshme.

Madhësitë: prej ½ deri në 3 inçe.

Materijali: çelik i galvanizuar.