Mjete të ngrohjes dhe ngrohje tokësore (te dyshemesë)

EMMETI SILENCE THIN VENTILOKONVEKTORË

Emmeti Silence Thin ventilokonvektorët  janë teknologjia e fundit kur bëhet fjalë për trupin e vetëm të ftohjes dhe të ngrohjes. Të pajisura me teknologji të lartë (motor, valvulë elektrike 3 krahëshe, termorregullatore dhe të tjera) mundëson deri në 50% punë me zhurmë më të ulet në krahasim me të tjerët të kategorisë së vet. Dizajni i komplikuar dhe  balansuar si dhe gjerësia e zvogëluar (vetëm 13cm) e bën të përshtatshëm nëçdo fushë dhe e bën pjesë integrale të furniturës. Eshtë kompatibil edhe me pompën e ngrohjes Emmeti Mirai për ngrohje dhe ftohje.


NGROHJE DYSHEMESH

Ngrohja sipërfaqësore paraqet pjesën e fundit në makineritë energjetike –efikase të objektit. Temperatura e ulët e punës (23 në dysheme) ndalon lëvizjet e pluhurit në hapësirë si dhe largon njollat e zeza nëpër mure. Distribuimi i qëndrueshëm i nxehtësisë mbi gjithë hapësirën përcjell një ndjenjë të rehatisë.

Kompanija Emmeti ofrom asortiman të plotë për vendosjen e këtyre llojeve të nxehjes të cilat janë të përputhshme ndërmjet veti me çka përfshihen të gjitha segmentet për montim kualitativ.

I kombinuar në mënyrë të përsosur me pompën e ngrohjes si burim i nxehtësisë dhe sistemit solar për ngrohje të hapësirës dhe ujit të nxehtë. Meqenëse janë të kombinuar në këtë mënyrë atëherë fitohet koeficient i lartë i shfrytëzimit të pompës së nxehtësisë si shfrytëzim efikas i energjisë solare.


RESOL Deltatherm HC - KONTROLLOR PËR SISTEMET E NGROHJES

Kontroll dhe drejtim i plotë i gjithë sistemit të ngrohjes (si dhe ngrohje të ujit sanitar përmes këti sistemi) me funksione si: Kontrollë modulare mbi kaldajën – 0-10 V

Weather compensated – kontrollë e ngrohjes nën ndikim të termostatit të dhomës (mundësi për kycje deri në 5 senzorë të temperaturës së dhomës dhe kontroll në cdo dhomë.

Funskion prioritar për ngrohje të ujit të ngrohtë sanitar.

Kontrollë e riqarkullimit të ujit të ngrohtë sanitar.

Mundësi për lidhje me internet dhe drejtim përmes Resol Vbus.

Симни брошура