Ujëngrohës të kombinuar

REFLEX STORATHERM AQUA SOLAR

Ujëngrohësi me efikasitet të lartë vertikal për ujë sanitar me 2 këmbyes të ngrohjes prej gypit për ngrohje bivalente (solare, parno).  I ruajtur higjienik sipas normës DIN 4753 T3, i izoluar me sfungjer të fortë dhe mbështjelles me ngjyrë të bardhë.

I pajisur me anodë të magneziumit, termometër, këmbë dhe hapësire për pastrim.

Madhësi: 200-3000 litra

Shtypje e lejuar e rezervuarit: 10 bar

Shtypje e lejuar të këmbyesve të ngrohjes: 16 bar

www.reflex.de


Reflex Storatherm Aqua Heat Pump

Ujëngroheësi me efikasitet të lartë vertikal për ujë sanitar, i pajisur me sipërfaqe më të madhe të këmbyesit të ngrohjes, i projektuar posaçërisht për lidhje me pompën e ngrohjes.

I ruajtur higjienikisht sipas normës DIN 4753 T3 i izoluar me sfungjer të fortë dhe mbështjellës me ngjyrë të bardhë.

I pajisur me anodë të magneziumit, termometër, këmbë dhe hapësirë për pastrim

Madhësi: 300-1000 litra

Shtypja e lejuar e rezervuarit: 10bar

www.reflex.de


REFLEX STORATHERM HEAT COMBI

“Bafer” rezervuari për sisteme të ngrohjes në të cilin ka të integruar ngrohje higjienike të ujit të ngrohtë sanitar sipas principit“ ngrohje e menjëhershme e ujit“. Poashtu përfshin edhe këmbyes të ngrohjes shtesë për kyçje –lidhje në burim tjetër te ngrohjes (për shembull: kolektorët solar).

I përpunuar prej celikut 235JRG2, i izoluar.

Madhësi: 500-1500 litra.

www.reflex.de


Cordivari EXTRA2

CORDIVARI EXTRA2 është ujëngrohës i çelikut, brendësia e të cilit është e mbështjellur me POLYWARM – mbështjellës special i cili i plotëson standardet më të larta kur është në pyetje higjiena në ujin e ngrohte sanitar. Këmbyesit e ngrohjes janë të përpunuar prej bakrit dhe çelikut të pandryshkur dhe janë të vendosura në fllanxha për pastrim më të lehtë.

Këmbyesi i ngrohjes i poshtëm është i vendosur deri në pjesën më të poshtme të ujëngrohësit me çka arrihet mbrojtje prej bakteries Legionela. I izoluar sipas standardeve më të larta Cordivari Extra 2 është zgjidhje e shkëlqyer për spitale, çerdhe etj.

Madhësitë prej 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 dhe 5000 litra.

Prej prodhimit të njejtë ofrojmë edhe rezervuar bafer me dhe pa këmbyes të ngrohjes si dhe gyp higjienik për ujë të ngrohtë sanitar.

www.cordivari.it