Kontrollues solar

RESOL DELTASOL CS

RESOL DELTASOL CS/CS PLUS është pasardhësi i modelit 2015) i më të shiturit DELTASOL BS me dizajn të ri. Përveç funksioneve standarde RESOL, ky kontrollor përfshin rregullim frekuent të pompave me efikasitet të lartë, PWM dalje si dhe VD hyrje për matje të energjisë GRUNDFOS DIRECT SENSOR.

Made in Germany

www.resol.de

Симни брошура


RESOL DELTASOL SLL

RESOL DELTASOL SLL është përfaqësues i gjeneratës së re të kontrollorëve solar të RESOL ku është i nevojshëm automatizim më kompleks të sistemit solar (zakonisht i kombinuar me kaldajë ose me pompë të ngrohjes përderisa ka më shumë se 1 rezervuar të nxehtësisë ose ujëngrohës) për ujë të ngrohet sanitar.

Ka mundësi të pranojë 3 lloje të ndryshme të senzorëve të temperaturës: Pt1000, Pt500 dhe KTY llojit si dhe 3 dalje prej të cilave 2 janë PWM.

www.resol.de

Симни брошура


GRUPI I POMPAVE NOVASFER

Mundësi për kyçje në automatikë RESOLDELTASOLBS4 për instalim edhe më të shpejtë.

Grupi i pompave NOVASFER i përbërë prej pompes WILO ST 15/6, ka ventil të sigurisë solare prej 6 bar, regullator për rrjedhje, valvulë rrethore, valvulë jokthyese  si dhe termomanometër dhe izolim për të.


ENË ZGJERIMI PËR PËRDORIM SOLAR

Enët për zgjerim membranik dhe me kualitet të lartë për përdorim solar prej prodhuesit gjerman REFLEX të përpunuara sipas normës DIN EN 13831.

Madhësite prej 12-600 litra. Ka në dispozicion mundësi për lidhje si: valvulë për enë zgjerimi me dalje, mbajtës për në mur, grupe të kyçjes etj.

www.reflex.de


NGROHËS ELEKTRIK ME TERMOSTAT

Ngrohës elektrik me termostat për ngrohje të ujit sanitar prej prodhuesit polak KOSPEL. Madhesitë: prej 3KW deri në 9KW.

www.kospel.pl


REFLEX EXVOID S–SHFRYRËS I SHPEJTË AUTOMATIK

Reflex Exvoid S është lloji i ri i enës automatike solare për shfryrje të shpejtë i cili është rezistent ndaj ndikimeve të jashtme si dhe prej papastërtive në mbrendësinë e sistemit me çka e bën shfryrës të sigurtë për sistemet solare. Vecanërisht rekomandohet aty  ku kolektorët solarë janë më të rrallë.  Përdoret deri në 189 c, 10 bar.

Në dispozicion janë modelet edhe për sistemet e parnove: EXVOID

www.reflex.de

 


REFLEX EXDIRT–LARGUES (PASTRUES) I PAPASTËRTIVE TË MBRENDSHME

Reflex Exdirt paraqet risi në treg, i synuar për largimin e papastërtive në sistemet për ngrohje/ftohje solare të cilat paraqiten me korrozion në mbrendësitë e pjesëve të sistemit. Është i dobishëm veçanërisht kur nevojitet mbrotje të pjesëve të shtrenjta të sistemit, si pompa me efikasitet të lartë, këmbyes të ngrohjes etj. Përdorim i thjeshtë gjatë pastrimit pa pasur nevojë të ndalet puna e sistemit. Është në dispozicion edhe pa magnet.

Me largimin e papastërtive(kartave të magnetit) kontriboni në efikasitetin e sistemit tuaj. Madhësite në dispozicion deri në DN300.

www.reflex.de