Греење

Проектирање и изведба на системи за греење на домаќинства и индустрија. Изворот на енергија може да биде котел на дрва, пелети, нафта,струја, централно од Топлификација, соларен систем и сл.

Оддавањето топлина може да оди преку радијатори, подно и зидно греење, вентилоконвектори и сл.

Етерна Солар Ви нуди услуги во делот од проектирањето и изведбата на Вашиот систем за греење со нагласок за енергетска ефикасност и користење обновливи извори на енергија.

 

(@1)