RRETH NESH

Eterna solar  SHPK është e formuar në vitin 1994 nga ana e tashmë të ndjerit magjistër Zlatko Çulev, si një kompani familjare e specializuar për projektime, shitje  dhe performime të sistemeve termale, sisteme për ngrohje për industritë dhe amvisëritë.

Puna zhvillohet në një prej firmave më serioze ne fushën e saj duke ofruar një numer të madh objektesh ne Maqedoni dhe Kosovë. Sjellja e vazhdimtë të teknologjive të reja dhe ndjekja e trendeve botërore e bëri Eterna Solar vendosës të standardeve në veprimtaritë instaluese. Për materiale zgjedhim teknologji më të lartë prej prodhuesve evropian të vërtetuar në fushat e tyre: RESOL; EMMETI; CORDIVARI; WILO; HPA AG; EUROTIS; MONATIR etj…

Inzhinierët dhe mjeshtrit tanë vazhdimisht trajnohen në fabrikat e furnizuesve duke mësuar dhe specializuar teknika te reja për prodhime me një qëllim : profesionalizëm në projektimet dhe instalimet.

MISIONI

Vula jonë është kujdes i vëmendshëm për klientët tanë, duke ndjekur kryerjen e projektimeve e deri tek servisimi dhe duke qëndruar pas GARANCIONIT 7-VJEÇAR në objektet e prodhuara, gjithmonë duke ofruar vlerësime të larta për klientin tonë.

VIZIONI

Zhvillim dhe rritje të vazhdueshme të punës, punësim të inzhinierëve të lartë dhe të mjeshtërve në atë fushe, arritje të njohurive për punët më të komplikuara inzhinierike duke ruajtur cilësinë dhe kujdesin ndaj konsumatorëve të fundit.