Хидраулична дистрибуција

Reflex – Sinus Verteiler - системи за хидрауличка дистрибуција

Ќерка – фирмата на Reflex Winkelmann, Sinus Verteiler представува последната алка во производната гама. Sinus произедува софистицирани решенија за хидраулична дистрибуција , посебно фокусирани на компактни и иновативни системски компоненти кои ќе ви ги редефинираат вашите опции во котларите за греење и ладење.

Sinus – Хydrofixx

Распреледител/собирник во синус компактна изведба со вграден хидраулучен сепаратор  

 • Широк избор на димензии и приклучоци
 • Навојна и прирабничка врска
 • Работен притисок по потреба на објектот
 • Нема потреба од дополнително поврзување со хидрауличен сепаратор
 • Достапни предфабрикувана изолација и држачи


Sinus – Хидрауличен сепаратор

 • Навојна и прирабничка врска
 • Широка палета на димензии и работни параметри
 • Правоаголна и цевна изведба


Sinus – распределители и собирници

 • Посебен модел за санитарна вода Legionixx со заштита од легионела
 • Посебни или компактни- синус изведба
 • Достапна предфабрикувана изолација и ногарки


Комплетно портфолио на sinuverteiler PDF