Експанзиони садови и уреди за динамичко одржување притисок

REFLEX – N , NG , S експанзиони садови за греење / ладење / солар

Висококвалитетни мембрански експанзиони садови за одржување притисок изработени по норматa DIN EN 13831 .  Големини од 8 до 5000 литри , оперативен притисок до 10 bar. До 25 литри се поставуваат на зид, со соодветен зиден држач , над 33 литри поставени на ногарки.

 • Reflex N – цилиндрични садови за греење/ладење без опција за менување мембрана
 • Reflex G – цилиндрични садови за  греење/ладење со опција за менување мембрана
 • Reflex S – цилиндрични садови за солар – високи температури и употреба на гликол
 • Reflex F – сплоснати садови за греење/ладење , идеални за вградни котли
 • Reflex SL – Slim – цилиндрични садови за греење/ладење каде местото е лимитирано

http://www.reflex.de


Reflex – Refix DE експанзиони садови за санитарна вода

Идеално и ефтино решение за одржување притисок во системи на загревање санитарна вода како ,  хидрофорни станици и сл.

 • Големини од 2 до 3000 литри
 • Максимален притисок до 25 bar
 • Променлива мембрана (садови поголеми од 50 литри)

http://reflex.de

 

Изработка и принцип на функционирање


Целосен каталог за експанзивни садови

Reflex – Variomat

Автоматизирани станици за одржување на притисок ,наменети за поголеми инсталации > 150 KW, каде правилен работен притисок е особен предизвик. Станиците се состојат од експанзионен сад и контролен уред , и е особено наменет каде местото е ограничено.

 • Функционирање со пумпа
 • Вграден уред за дегасирање и надополнување
 • Широк ранг на употреба

 

Reflex Variomat – принцип на функционирање


Reflex – Reflexomat

Автоматизирани станици за одржување на притисок ,наменети за поголеми инсталации > 150 KW, каде правилен работен притисок е особен предизвик. Станиците се состојат од експанзионен сад и контролен уред , и е особено наменет каде местото е ограничено.

 • Функционирање со компресор
 • 200 – 5000 литри експанзионен сад
 • До 2 посебни компресори за работа

 

Reflex – Reflexomat  - Принцип на функционирање


комплетен каталог пдф - Системи за одржување притисок