Kolektorët (mbledhësit) solar

KOLEKTORI PANEL SOLAR NGA BAKRI

FK8023 kolektori panel solar i bakrit

Produkti ynë FK8203 kolektori panel solar i bakrit me temperaturë të lartë (made in Austria), me dizajn të përsosur, efikasitet n0 prej 81.4%, me qelq solar dhe mbulesë të lartëpërzgjedhur AICU, i renditur si më cilësor në treg dhe atë nr.1 në kualitet/çmim. 10 vite garancion.

Karakteristikat teknike dhe katalogun shkarko këtu:

Симни брошура


EMMETI SXTV KOLEKTOR PANEL SOLAR

Emmeti SXTV është kolektor panel solar në formë të vaskës me dimenzione 2356 x 1081 x 100 dhe është kolektori ynë më i veçantë. Me qelq solar, izolim sipas procesit të vakumit dhe temperaturë stagnuese (234C), i përmbush kriteriumet më të larta të makinerive termike.


VAKUM MBLEDHËSI (KOLEKTOR) – Camel Solar

Vakum kolektori është prodhim vendor - Camel solar – zgjedhje e përsosur për aplikacionet të cilat kërkojnë përdorim më të lartë të temperatures (procese industriale, ngrohje e hapësires etj.). Prodhohet në 2 madhësi, me 10 dhe 15 gypa dhe thithës të përpunuar në U principin në gypat e bakrit, lesh të ngurtë të përpunuar me cilësi të lartë tëizoluar në kuti tëçelikut të pandryshkur. Çmimi i ulët i këti kolektori e bën më të volitshëm në klasën e vakum kolektorevë.