NGROHJE ME UJË TË NXEHTË

Projektim dhe prodhim i sistemeve për ngrohje në amvisëritë dhe industritë.  Burimi i energjisë mund të jetë dru, fishekë, vaj, energji elektrike, ngrohje qëndrore prej kompanisë Toplifikacija, sistem solar dhe të ngjajshme.

Përçimi i nxehtësisë mund të bëhet përmes radiatorëve, ngrohjes së dyshemesë dhe mureve, ventilokonvektorëve etj.

Eterna Solar ju ofron shërbime në pjesën e projektimeve dhe perfomansat e sistemit tuaj të ngrohjes duke theksuar efikasitetin e energjisë si dhe duke përdorur burime të ripërtëritshme të energjisë.

 

(@1)