KLIMATIZIM

Pompa të ngrohjes ajrore dhe ujore të ftohura në rangun e Emmetit

Njësi të jashtme:

(@1)

Njësi të mbrendshme:

Pajisje ventilokonvektore me maskë dekorimi për prodhime të plafondeve.

(@2)

Pajisje ventilokonvektore për në mur dhe ventilim

(@3)

Ventilokonvenktorë parapetë dhe për tavane në THIN verzione (të holla).

(@4)