KLIMATIZIM

Pompa të ngrohjes ajrore dhe ujore të ftohura në rangun e Emmetit

Njësi të jashtme:

Njësi të mbrendshme:

Pajisje ventilokonvektore me maskë dekorimi për prodhime të plafondeve.

Pajisje ventilokonvektore për në mur dhe ventilim

Ventilokonvenktorë parapetë dhe për tavane në THIN verzione (të holla).