RISI

 • product

  Reflex Winkelmann Group në Maqedoni!

  24 ноември 2016

  Eterna Solar u shpall distributori zyrtar i kompanisë gjermane Reflex Winkelmann Group GMBH për territorin e R. Maqedoni-së.

  www.reflex.de

 • product

  RESOL GMBH

  24 ноември 2016

  Eterna Solar u shpall përfaqësuesi zyrtar i prodhuesit gjerman për kontrollorët(komanduesit) e ngrohjes/solar RESOL GMBH.

  www.resol.de