Бојлери и бафери

REFLEX – Storatherm Aqua Solar комбиниран бојлер за санитарна вода

Високоефикасен слободностоечки вертикален бојлер за санитарна вода со 2 топлоизменувачи од глатка цевка за бивалентно загревање (солар, парно). Хигиенски заштитен со емајл (постаклен) по нормата DIN 4753 T3, топлински изолиран со тврда пена и обвивка во сребрена боја.  Доаѓа со магнезиумова анода , термометар , ногарки и отвор- ревизија за чистење. 

Големини : 200  - 3000 литри.  Дозволениработни услови на резервоар : 10 bar  , 95 C Дозволени работни услови на топлинските изменувачи : 16 bar , 110 C

http://www.reflex.de

Симни брошура


REFLEX Storatherm Heat - бафер за греење и ладење

Бафер – резервоар изработен од  благороден челик S235JRG2 (RSt 37-2) , надворешно заштитен со пластичен слој емајл а внатрешно нетретиран , за системи за греење и ладење.  Reflex баферите имаат улога на термална “батерија” ,  со која хидраулички и хронолошки се разделува производството и конзумирањето на топлина , што е предуслов за балансиран и енергетско ефикасен систем.

  • Големини од 300 – 5000 литри.
  • Опција со 0 , 1  и 2 внатрешен топлински изменувач
  • Работен притисок 6 bar
  • Изолирани (тип HF) за греење и неизолирани (тип H) за ладење

http://www.reflex.de

Симни брошура


REFLEX – Storatherm Heat Combi – бафер за греење/солар и санитарна вода

Бафер-резервоар за системи за греење со интегрирано хигиенско загревање на топла санитарна вода преку принципот на ''проточен бојлер''. Вклучува и дополнителен топлински изменувач за приклучок на друг извор на топлина (пример соларни колектори)

Изработен е од челик тип S235JRG2 , топлински изолиран.

Големини 500 - 1500 л.

Симни брошура


Kомплетна брошура за бојлери и бафери REFLEX